Om oss

Förutsättningar för att få jaga inom viltvårdområdet är att:

• Ha löst det statliga jaktkortet
• Vara markägare/dennes företrädare eller
• Att vara jaktarrendator med minst 100 ha
• Inneha en ansvarsförsäkring (ingår oftast i hemförsäkringen)
• Löst jaktkort/jakträttsbevis i viltvårdsområdet
  
Arrende frågor: stefan.hogman@bergakullens.se

Jaktavgifter

• Småvilt  175 kr
• Älgjakt 200 kr
• Dagkort/Gästkort för småvilt 100 kr
 
Gästjägare får endast jaga med behöriga jägare inom Trönö Norra viltvårdsområde. 
Två jaktgäster per jägare och dag.
 
Dagkort finns att köpa vid slakteriet.  

Nytt bankgiro för Trönö Norra VVO är - 846-5718
 
Skottlistor ska vara inlämnade senast 1/4.
Skottlista - formulär