Jaktskytteföreningen

Medlemsavgift 100 kr/år - Pg 800305-5

Provskjutning inför älgjakten 2018
Provskjutning inför älgjakten sker kl 10.00-14.00 den 30/9 och kl 10.00-14.00 den 7/10.
Krav för att delta i älgjakt
- fyra träffar inom älgträffområdet på stillastående figur vid ordinarie skjutdagar 1:a och 8:e okt.
- eller uppvisat intyg från brons skjutning.
- eller uppvisat bevis för deltagande i kulstig.
Inskjutning av vapen bör göras före provskjutningen.

Skjutstig
11:e augusti.
10:00-13:00

Björnpasset 
Kan göras samma dag som kulstigen.
10:00-15:00

Älgbanan 
Skjutbanan är öppen för övningsskytte och bronsskjutning under hösten.
Trönö älgbana har öppet för övningsskytte och bronsskjutning under tiden 5/7 - 9/8 på torsdagskvällar. Från 11/8 till 29/9 är banan öppen på lördagar.
(Uppehåll pga skjutstigen den 11:e augusti.)

Kontaktpersoner övriga frågor
Gunnar Svensson   070-673 61 13
Hans Westlund      070-327 59 47