Rovdjurssamverkan

Dessa personer är utsedda som kontaktmän på Trönö Norra VVO och kan kontaktas vid en eventuell övergång på våra marker.
 
Jörgen Högman, 070-641 00 59, jorgen.hogman@hotmail.se   
Daniel Lingman, 070-622 74 76, daniel.lingman@soderhamn.com    

Observationer av rovdjur rapporteras till våra samordnare Jörgen och Daniel.

Det är också viktigt att du rapporterar dina observationer till Länsstyrelsen:
http://x.rovobs.se 

Där kan du enkelt rapportera observationer av rovdjur, spillning och spår, och se andras rovdjursobservationer. Rovobs är ett viktigt verktyg i länsstyrelsens arbete med förvaltning av länets rovdjur!