Styrelse/Jaktledare

Ordförande – Ulf Backman (070-525 18 37) ulf.bowhunter@gmail.com

Vice ordförande – Bengt Persson

Sekreterare – Stefan Högman (070-697 45 17) stefan.hogman@bergakullens.se

Styrelseledamöter – Sture Thurfjell, Conny Thyr, Jan-Olov Gunnarsson, Johan Östlund

Styrelsesuppleanter – Leif Goude, Per Olsson, Jennie Olsson

Valberedning – Lars-Gunnar Östlund (sammankallande), Ola Hansson, Hans Westlund

Revisorer – Benny Gustafsson, Kent Lundqvist, Simon Nygren (suppleant)

Ombud till älgskötselområdet och kretsen
ordinarie; Conny Thyr, Sture Thurfjell
suppleanter; Jörgen Högman, Leif Goude

Jaktledare – Jörgen Högman (Huvudansvarig och sammankallande) jorgen.hogman@hotmail.se , (070-641 00 59)
Johan Östlund, Kennet Olsson, Per Erik Mörlin, Simon Nygren och Ulf Backman.