Saltstenar finns nu på slakteriet

Saltstenar

Saltstenar finns nu på slakteriet.