Välkommen till Trönö Norra VVO hemsida.  Trönö Norra viltvårdområde är beläget i
Trönö socken i Hälsingland. Vi är ett stort jaktlag som bedriver jakt på drygt 11 000
hektar. Hemsidan är tänkt att fungera som en kontaktkanal för medlemmar och
andra intresserade av vår verksamhet. Här kan du finna information om jakten och
viltvården i föreningen.
 
Jaktåret sträcker sig från 1 juli – 30 juni. Mer information om tillåtna jakttider för respektive vilt hittar du på jägareförbundet.

Rovdjur inom Trönö Norra VVO
Rapportera observationer av både varg, björn och lodjur inom Trönö Norra VVOs gränser. Se: Rovdjurssamverkan

Totalinventering och letning av spillningar av varg.
I vinter kommer all funnen spillning av varg att analyseras i en totalinventering i Sverige. Se: Totalinventering varg

Kalendarium

Nyheter

  • Inga aktuella nyheter