Välkommen till Trönö Norra VVO hemsida.  Trönö Norra viltvårdområde är beläget i
Trönö socken i Hälsingland. Vi är ett stort jaktlag som bedriver jakt på drygt 11 000
hektar. Hemsidan är tänkt att fungera som en kontaktkanal för medlemmar och
andra intresserade av vår verksamhet. Här kan du finna information om jakten och
viltvården i föreningen.
 
Jaktåret sträcker sig från 1 juli – 30 juni. Mer information om tillåtna jakttider för respektive vilt hittar du på jägareförbundet.

Kom ihåg att riva era gamla älgpass
Även de älgjägare som är senare användare av ett älgpass som inte brukas idag
ombeds hjälpa till att riva det gamla passet.

Rovdjur inom Trönö Norra VVO
Det pratas om flera observationer av rovdjur inom Trönö Norra VVOs gränser,
av både varg, björn och lodjur. Det är viktigt att rapportera observationer!
Läs mer under rubriken Rovdjurssamverkan

Kalendarium